พระคำ=พระดำรัสจากพระเจ้า

17 มิถุนายน 2020

1THESSA-2-13

เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะเรื่องนี้ นั่นคือเมื่อท่านรับพระคำพระเจ้า ซึ่งได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับ ในฐานะที่เป็นข่าวสารจากมนุษย์ แต่รับในฐานะตามจริงว่าเป็นพระดำรัสจากพระเจ้า ซึ่งทำราชกิจอย่างได้ผลในผู้เชื่อ ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 2:13

ข้อความตอนนี้ บอกเราชัดเจนว่า เมื่อพี่น้อง เธสะโลนิการับคำของพระเจ้านั้น เขาไม่ได้รับเพราะ เป็นคำอ้างอิง คำคมที่น่าสนใจ หรือเป็นข่าวสาร ที่น่าตื่นเต้น แต่รับ เพราะรู้ในใจว่า สิ่งที่ท่านเปาโล กล่าวเป็นความจริง เป็นคำที่มาจากพระเจ้า และเมื่อพวกเขารับแล้ว พระคำอันทรงพลังก็ เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาจริง ๆ เห็นได้ พิสูจน์ได้ มีคนเป็นพยานได้ นี่เป็นตัวอย่างเมื่อเรารับคำของพระเจ้า เรารับอย่างไร