พระผู้ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง

31 มกราคม 2021

ภาพ Highland Cattle Grazing by a Mountain Stream
โดย William Watson 1888

เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา
รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายบนภูเขานับพันลูก
เรารู้จักนกทุกตัวบนภูเขาทั้งหลาย
เหล่าสัตว์ในทุ่งก็เป็นของเรา
หากเราหิวเราจะไม่บอกเจ้า
เพราะทั้งโลกและสรรพสิ่งในโลกเป็นของเรา
ถอดความจากสดุดี 50:10-12