พระพิโรธของพระเจ้า

31 กรกฎาคม 2021

สำหรับคนที่บากบั่นทำความดี 
แสวงหาพระสิริและเกียรติ และความเป็นอมตะนั้น
พระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้เขา
แต่คนที่หาประโยชน์
ให้ตัวเอง และไม่เชื่อฟังความจริง
แต่กลับไปเชื่อความอธรรม
ก็จะพบพระพิโรธ และการลงโทษ
ถอดความจาก โรม 2:7-8