พระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่ง

23 พฤษภาคม 2021

ภาพจากwallpaperaccess.com:NASA Rocket wallpapers

เจ้าไม่เคยรู้หรือ? เจ้าไม่เคยได้ยินหรือ?
พระเจ้าองค์นิรันดร์ พระยาห์เวห์ทรงเป็น
ผู้สร้างสรรพสิ่งจนสุดปลายแผ่นดินโลก
พระองค์ไม่ทรงอ่อนแรงหรือเหนื่อยล้า
ความหยั่งรู้ของพระองค์ไม่มีขีดจำกัด
ถอดความจาก อิสยาห์ 40:28