พระเจ้าทรงอยู่ด้วย ๔-๘

1 พงศาวดาร 4-8

ท่านเอสราเอลก็สนใจที่จะสืบเสาะ และเล่าเรื่องราวของเผ่าที่อยู่ในยูดาห์ ที่สำคัญยิ่งคือ   พระเจ้าไม่ได้ทรงละทิ้งเขาเลย  พระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาทุก ๆ ชั่วอายุคน  มีรายชื่อของบรรพบุรุษแห่งเผ่า บอกที่มา ที่ไปของพวกเขาอย่างชัดเจน    การเล่าถึงบรรพบุรุษนี้ จึงไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวของทุกเผ่าจนครบ

คนเหล่านี้ ถูกกวาดไปยังบาบิโลน  และเมื่อเขากลับมา ท่านเอสราก็ได้บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลให้ซึ่งเป็นรายละเอียด ลำดับดังกล่าว ทำให้เราได้รู้ว่า พระเจ้าทรงมีแผนการให้กับชนชาตินี้  ทรงรู้จักทุกคน    ทรงลงโทษ  ตักเตือน ว่ากล่าวเมื่อเขาทำผิด   และพระองค์ทรงอวยพระพรมากมายเมื่อเขาทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระองค์