พระเมตตาของพระเจ้า

29 สิงหาคม 2021

ขอพระเจ้าทรงเมตตาข้า
ตามความรักมั่นคงของพระองค์
ขอทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้า
ตามพระกรุณาที่เต็มล้นของพระองค์​
ถอดความจาก สดุดี 51:1