พระเมตตาของพระเจ้า

28 สิงหาคม 2021

ขอบคุณภาพจาก pixabay โดย Seaq68

ดังนั้น พระยาห์เวห์ทรงรอที่จะกรุณา
เจ้า และดังนั้น พระองค์ทรงลุกขึ้น
เพื่อที่จะเมตตาต่อเจ้า
เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
ความยุติธรรม
ความสุขเป็นของคนที่รอคอยพระองค์
ถอดความจาก อิสยาห์ 30:18