พี่ชายเหลือเชื่อ ๒๑-๑

2 พงศาวดาร 21:1-7

เมื่อราชาเยโฮชาฟัทสิ้นพระชนม์   พวกเขาก็ได้เก็บพระศพไว้ในนครดาวิด  ในที่ ๆ เก็บพระศพราชาองค์ก่อน ๆ  และได้ทำงานพระศพอย่างสมพระเกียรติ    ประชาชนหลายคนรู้สึกอาลัยราชาองค์นี้ไม่น้อย

 

พระองค์ทรงคิดป้องกันสิ่งเลวร้ายล่วงหน้าไว้ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์   เพราะทรงมีโอรสหลายองค์

เยโฮรัม เป็นรัชทายาท   และอนุชา(น้องชาย) คือ  อาซาริยาห์ เยฮีเอล เศคาริยาห์ อาซาริยาห์ มีคาเอล เชฟาทิยาห์   เท่ากับ  โอรส 7 องค์   แต่ราชาเยโฮชาฟัทได้ประทานทรัพย์สมบัติให้กับโอรสมากมายเท่า ๆ  กัน   และทรงส่งไปครอบครองเมืองป้อมในแผ่นดินยูดาห์  ทรงป้องกันไม่ให้มีการอิจฉาตาร้อน และทำร้ายหรือเข่นฆ่ากันเพราะต้องการชิงบัลลังก์


ดังนั้นคนที่ได้เป็นกษัตริย์ต่อจากพระองค์ก็คือ  เยโฮรัมซึ่งเป็นโอรสหัวปี

ทรงเริ่มครองราชย์เมื่อทรงอายุ 32 พรรษา  ไม่น้อยไม่มากเกินไป กำลังดี

แต่…. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ราชาเยโฮรัม ส่งคนไปสังหารอนุชาทั้ง 6  อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว   ไม่มีใครปกป้องพวกเขาได้ทัน!!

ไม่เท่านั้น  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายบางคนที่ราชาเยโฮรัมไม่พอพระทัย ก็ถูกสังหารด้วย

ประชาชนตื่นตระหนก….

“ทำไมราชาเยโฮรัมจึงโหดร้ายเช่นนี้?”

“โห…. กลัวคนจะมาแย่งบัลลังก์นะซิ”

“ข้าว่า เพราะมเหสีนะซิ   เป็นผู้หญิงจากราชวงศ์ของอาหับ  ลูกสาวอาหับนั่นแหละ   แม่ของนางก็ร้ายนัก  เป็นผู้หญิงที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่ข้าเคยได้ยินมา”

เยโฮรัม ได้ทำทุกอย่างที่ราชาฝ่ายเหนือกระทำ

โดยมีอาธาลิยาห์  มเหสีคอยบงการอยู่ตลอด

ในสายพระเนตรพระเจ้าแล้ว   สิ่งที่ราชาเยโฮรัมทำนั้น ร้ายแรงยิ่งนัก  ต้องมีโทษหนัก…. หนักจริง ๆ

แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการที่จะทำลายวงศ์ของดาวิด   อย่าลืมซิว่า พระองค์ได้ทรงทำพันธสัญญาไว้กับราชาดาวิดว่า จะประทานแสงสว่างแก่ดาวิดและพงศ์พันธุ์ของท่านตลอดไป