มีคาห์ 3-1

มีคาห์ 3:1-4

และมีคาห์กล่าวว่า “ฟัง ขอร้องล่ะ  ท่านหัวหน้าวงศ์วานยาโคบและผู้ปกครองอิสราเอล  หน้าที่ของพวกท่านคือต้องรู้จักความยุติธรรมมิใช่หรือ?”
“ท่านเกลียดชังความดี และรักความชั่วร้าย  ท่านกระชากและขโมยหนังออกจากคนของเรา  และเลาะเอาเนื้อของเขาออกจากกระดูก!

ใช่..ท่านกินเนื้อของคนของเรา และแล่หนังออกจากพวกเขา  ท่านทุบกระดูกของเขา และสับมันเป็นชิ้น ๆ ราวกับสับลงหม้อ  เหมือนเอาก้อนเนื้อใส่ลงในหม้อใหญ่ ๆ

แล้วพวกเขาจะร้องหาพระเจ้า แต่พระองค์จะไม่ทรงตอบเขา  ในเวลานั้น  พระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากพวกเขาด้วยซ้ำ   เพราะว่า เขาทำการชั่วร้ายยิ่งนัก”

 
เหล่าคนที่เป็นผู้ปกครองทำร้ายคนจนอย่างไร้ความปราณี ดังนั้นเมื่อเขาจะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์.