มีคาห์ 6-1 พระเจ้ากับอิสราเอล

มีคาห์ 6:1-5

จงฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัส  “ลุกขึ้น และแจ้งคดีของตนต่อหน้าภูเขาทั้งหลาย  และให้เนินเขาได้ยินเสียงของเจ้า
ภูเขาทั้งหลาย จงฟัง  ฟังคำพิพากษาของพระเจ้า และรากฐานแห่งแผ่นดินโลก..ฟังด้วย เพราะพระเจ้าทรงพิพากษาคนของพระองค์   และพระองค์จะสู้กับอิสราเอล

คนของเราเอ๋ย  เราได้ทำอะไรให้เจ้าหรือ?  บอกมาซิว่า เราทำให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยอย่างไร?  ตอบเรามา!
เราได้นำเจ้าออกมาจากอียิปต์  และไถ่เจ้าออกจากบ้านที่ยึดเจ้าไว้เป็นทาส  เราได้ให้โมเสส อาโรน และมิเรียมนำเจ้าไป

คนของเราเอ๋ย จำสิ่งที่บาลาค กษัตริย์แห่งโมอับได้วางแผนไว้   และนึกถึงสิ่งที่บาลาอัม ลูกชายของเบโอร์ได้ตอบเขา
จำสิ่งที่เกิดขึ้นจากชิทธิมจนถึงกิลกาล    เพื่อเจ้าจะได้รู้ถึงราชกิจอันเที่ยงธรรมของพระเจ้า

ท่านมีคาห์ได้ทำให้เราเห็นภาพของศาล  คนอิสราเอลจะต้องมาแจ้งคดี ต่อหน้าพยานที่หนักแน่น มั่นคงคือ ขุนเขา ต่าง ๆ  พระเจ้าทรงมีคดีกับคนของพระองค์  เราเคยคิดบ้างไหมว่า สภาพของคนที่มีคดีกับพระเจ้าจะเป็นอย่างไร   จะมีโอกาสชนะหรือไม่?

พระเจ้าตรัสถามเขาว่า พระองค์ทรงทำอะไรเลวร้ายให้พวกเขาหรือ?  และทรงย้ำให้พวกเขารู้ว่า พระองค์ทรงทำอะไรเพื่อพวกเขาบ้าง   นอกจากที่พระองค์ไม่ได้ทำร้ายพวกเขา  แต่ยังทรงนำเขาออกมาจากการเป็นทาสจากประเทศอียิปต์ด้วย

จากนั้น พระเจ้าทรงให้เขาระลึกถึงครั้งที่กษัตริย์บาลาค  จ้างบาลาอัมเพื่อให้แช่งอิสราเอล  แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนคำแช่งให้เป็นพร….   พระองค์ทรงประสงค์ให้เขารู้ว่า จริงแล้ว คำแช่งสาปนั้น เป็นสิ่งที่อิสราเอลเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นเอง เพราะพวกเขาไม่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งไว้     เมื่อครั้งโมเสส พระเจ้าทรงบอกย้ำแล้วย้ำอีกว่า หากพวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องเขาจะได้รับพร   แต่หากเขาทำผิดต่อพระองค์  เขาก็จะถูกแช่งสาป

ดังนั้น หากเขาถูกสาปแช่ง  นั่นเป็นความรับผิดชอบของเขาเอง