มีคาห์ 6-2 สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากเรา

เราจะนำอะไรมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับการน้อมกราบพระองค์ผู้สูงสุด?   ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมกับเครื่องเผาบูชา เป็นลูกวัวอายุหนึ่งปีหลาย ๆ ตัวหรือ?
พระเจ้าจะพอพระทัยกับแกะผู้พัน ๆ ตัว พร้อมกับน้ำมันมากมายเป็นแม่น้ำหมื่นสายหรือ?
ข้าพเจ้าจะถวายลูกหัวปีเพื่อชำระบาป  ถวายผลแห่งร่างกายเพื่อชำระบาปแห่งวิญญาณของข้าพเจ้าหรือ?

คนอิสราเอลกำลังถามพระเจ้าอย่างประชดประชันหรือเปล่านี่   ….


มนุษย์เอ๋ย พระเจ้าได้บอกเจ้าแล้วนะว่า อะไรดี และพระเจ้าประสงค์อะไรจากเจ้า  ที่พระองค์ประสงค์คือให้เจ้าทำสิ่งที่ยุติธรรม  รักที่จะมีน้ำใจ  และดำเนินไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมตน

สิ่งที่พระเจ้าทรงบอกสามประการนี้  พระองค์ทรงบอกกับพวกเขามาแล้วนับไม่ถ้วน

แต่ดูเหมือนพวกเขายังติดอยู่ที่การถวายเครื่องบูชา  ไม่ใช่ทั้งสามสิ่งนี้

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

แล้วเราล่ะ  ติดอยู่กับอะไรที่ทำให้เราไม่สนใจสามสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากเรา