มีคาห์ 7-3 คำอธิษฐานเทิดทูนพระเจ้า

พระเจ้าเท่านั้น ที่จะทรงเหวี่ยงบาปของเราไปสู่ทะเลลึกได้


มีคาห์ 7:14-20

ขอพระเจ้าทรงปกครองและเลี้ยงดูคนของพระองค์ด้วยคทาของพระองค์   เขาเป็นฝูงแกะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ ซึ่งดำรงชีวิตเดียวดายในป่า ท่ามกลางทุ่งหญ้าแสนอุดม  ให้พวกเขาหากินในบาชานและกิเลอาด เหมือนอย่างในอดีต

เหมือนวันวารที่เจ้าออกมาจากอียิปต์นั้น เราจะแสดงให้เขาเห็นการอัศจรรย์หลายสิ่ง   ประชาชาติทั้งหลายจะเห็น และอายใจในอำนาจที่ตนมี เมื่อเทียบกับขององค์พระเจ้า   พวกเขาจะเอามือปิดปาก  หูของพวกเขาจะหนวกไป พวกเขาจะเลียฝุ่นดินเหมือนกับงู เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานบนพื้นดิน    พวกเขาจะวิ่งตัวสั่นด้วยความกลัวออกมาจากป้อมเข้มแข็ง  พวกเขาจะหันมา และมาด้วยความกลัว  ด้วยความสะพรึงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า

ใครจะเป็นพระเจ้าเหมือนอย่างพระองค์  ที่ทรงยกโทษบาป และทรงเดินผ่านการล่วงละเมิดของคนที่ยังหลงเหลืออยู่ในแผ่นดิน  พวกเขาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์  พระองค์ไม่ทรงโกรธตลอดไป  เพราะพระองค์ทรงยินดีในความรักมั่นคง
พระองค์จะทรงสงสารเราอีกครั้ง และจะทรงย่ำเหยียบการล่วงละเมิดของเราไว้ใต้พระบาท  พระองค์จะทรงเขวี้ยงความบาปของเราลงทะเลลึกไป   พระองค์จะทรงแสดงความซื่อตรงของพระองค์ต่อยาโคบ และความรักมั่นคงของพระองค์ต่ออับราฮัม  ดังที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเรา ในอดีตนานมาแล้ว

 

มีคาห์อธิษฐานขอพระเจ้า ในฐานะที่ทรงเป็นดั่งผู้เลี้ยงแกะ  ได้ทรงโปรดดูแล ปกป้องคนของพระองค์ ความสัมพันธ์ของพระองค์กับอิสราเอล สมัยที่พวกเขาออกมาจากอียิปต์จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง  ครั้งนั้นเหล่าศัตรูทั้งหลายต่างกลัวพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปตาม ๆ กัน พวกเขาไม่กล้ากับพระองค์เลย…

ใครจะเป็นพระเจ้าเหมือนอย่างพระองค์  ที่ทรงยกโทษบาป และทรงเดินผ่านการล่วงละเมิดของคนที่ยังหลงเหลืออยู่ในแผ่นดิน  นี่เป็นคำที่มหัศจรรย์สำหรับชีวิตของเราทุกคน หากพระองค์ไม่ทรงยกโทษบาปของมนุษย์แล้ว  เราจะไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่เลย
มีคาห์เองมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงทำทุกอย่างที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพชนของเขา