มืดบังตา

15 เมษายน 2021

แต่คนที่เกลียดชังพี่น้องของตน
เท่ากับว่ายังอยู่ในความมืด
เดินในความมืด
และไม่รู้ว่าตนเองกำลังเดินไปที่ไหน
เพราะความมืดได้บดบังตาให้บอดไป
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:11