รอคอยแบบไร้ตำหนิ

16 มีนาคม 2021

ดังนั้น ที่รักของข้า ในเมื่อท่านกำลัง
รอคอยสิ่งนี้ จงพยายามอย่างยิ่งที่จะ
ให้พระองค์ทรงพบท่านไร้จุดด่างพร้อย
ไร้ที่ตำหนิ พร้อมใจสงบสุข
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:14