ราชวงศ์ดาวิด (๒ และ ๓)

1 พงศาวดาร 2-3

ยามที่คนอิสราเอลกำลังจะสร้างประเทศใหม่  เอสราจำเป็นที่จะต้องให้พวกเขาชัดเจนกับที่มาของตัวเอง  ดังนั้น  จากเผ่ายูดาห์ เราได้เห็นลูกหลานที่เกิดต่อ ๆ กันมาจนถึงกษัตริย์ดาวิด  ซึ่งดาวิดองค์นี้แหละที่เป็นคนสำคัญ

ยาโคบ หรืออิสราเอล มีลูกชาย 12 คน

รูเบน สิเมโอน เลวี     ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน       ดาน โยเซฟ เบนยามิน     นัฟทาลี กาด และอาเชอร์

จากลูกชายทั้ง 12 คน ท่านเอสราไปเน้นที่ยูดาห์คนเดียวเท่านั้น  มีลูกหลานหลายทาง แต่ที่สำคัญก็คือสายที่มีบันทึกชื่อของลูกหลานมาจนถึงชายคนที่ชื่อเจสซีเจสซีท่านนี้ มีลูกชายอีก 7 คนกับลูกสาว  2 คน โดยมีดาวิดเป็นลูกชายคนสุดท้อง

เมื่อดาวิดทรงครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 2   แห่งอิสราเอลนั้น พระองค์มีมเหสีหลายองค์  ทำให้มีลูกชายมากมายตามไปด้วย   คนที่เราอ่านเรื่องราวได้ก็มี อัมโนน   อับซาโลม  อาโดนิยาห์ และซาโลมอน ซึ่งได้ทรงกลายเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลก

ส่วนหนึ่งของรูปปั้นกษัตริย์ในวงศ์วานของราชาดาวิด

ประเทศอิสราเอลเป็นแผ่นดินเดียวกันในรัชสมัยของ  ราชาซาอูล  ราชาดาวิด และราชาซาโลมอน

หลังจากนั้น ประเทศแบ่งออกเป็นสองแผ่นดิน อิสราเอลทางเหนือ และยูดาห์ทางใต้

สิ่งที่ท่านเอสราสนใจมากคือ ราชวงศ์ของยูดาห์

ท่านได้เล่าถึงผู้ที่ปกครองในยูดาห์มาจนถึง เศเดคียาห์ กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ถูกบาบิโลนจับตัวไป

จากนั้นมา วงศ์ของดาวิดยังคงมีต่อไป  แต่พวกเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์อีกต่อไปแล้ว  กลายเป็นคนธรรมดาต่อมาอีกหลายชั่วอายุคน …….

และที่พระเจ้าทรงใช้เอสราบันทึกสิ่งเหล่านี้ ก็เพื่อให้คนทั้งหลายได้รับรู้หลักฐานความเป็นจริงของวงศ์วานดาวิด….