สาปคนบิดเบือน

13 กันยายน 2021

ถึงแม้ว่าเราหรือทูตสวรรค์จะมาประกาศ
ข่าวประเสริฐที่ตรงข้ามกับข่าวประเสริฐที่
เราประกาศไปแล้วนั้น ก็ขอให้เขาถูกสาป
อย่างที่เราได้พูดมาก่อนหน้านี้ เวลานี้ข้าก็ขอพูดอีก
หากมีใครคนหนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ท่านที่ตรงข้ามกับที่ท่านเคยได้รับ ขอให้เขาถูกสาป
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:8-9