สิ่งที่ขอ ๑-๑

1   พงศาวดาร 1:1-9

การเริ่มต้นของรัชสมัยราชาซาโลมอนนั้น ยิ่งใหญ่  มีเกียรติ  ไร้ศึกสงครามทั้งปวง   ทำให้ประเทศมั่นคงและแผ่อำนาจไปรอบ ๆ  ทั้ง ๆ เป็นพื้นที่ไม่กว้างใหญ่เหมือนอย่างอียิปต์    ราชบิดาเองก็ได้ทรงเตรียมทุกอย่างไว้ให้ ทำสงครามปกป้อง และโจมตีไปเสียราบคาบหมดแล้ว

แต่ถึงกระนั้น สิ่งที่ทำให้ราชาซาโลมอนมั่นคงจริง ๆ  คือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับซาโลมอน

และพระองค์ทรงทำให้ราชาซาโลมอนนั้นยิ่งใหญ่มาก”

 

ราชาซาโลมอนเริ่มต้นด้วยการนำประชาชน นายทหาร และผู้นำด้านต่าง ๆ ไปยังเมืองกิเบโอน  ณ ที่นั่น มีพลับพลาของพระเจ้าอยู่  มีแต่พลับพลา ส่วนหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้น ราชาดาวิดได้ทรงนำมาไว้ที่เยรูซาเล็มแล้ว   ราชาซาโลมอนได้ถวายเครื่องบูชาอย่างมโหฬารแด่พระเจ้า

ราชาซาโลมอนได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ   พระองค์ได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้า และนมัสการพระเจ้าก่อนอื่นใด  ก่อนที่จะเริ่มต้นปกครองประเทศ

 

ภาพวาดโดย Luca Giordano 1634-1705

คืนนั้น พระเจ้าได้ทรงปรากฏต่อราชาซาโลมอน

มหัศจรรย์จริง!

พระเจ้าทรงมาพบราชาซาโลมอนตอนกลางคืน  เงียบ ๆ  ไม่มีคนมากมายเหมือนตอนกลางวันที่เหล่าประชาชนและพระราชาได้ถวายเครื่องบูชาอันยิ่งใหญ่

พระเจ้าไม่ได้ทรงมาเพราะเครื่องบูชามากมายนั้น

แต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะมอบบางอย่างให้กับพระราชา

“จงขอเรามาเถิด  เจ้าต้องการอะไรจากเราล่ะ  ขอมาได้เลย”

โอ…ช่างเป็นคำที่ให้กำลังใจมากจริง ๆ

 

ราชาซาโลมอนกราบทูลพระเจ้าว่า
“พระเจ้าข้า  พระองค์ได้ประทานความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่ให้กับราชบิดาของข้าทาส  และพระองค์เป็นผู้เลือกให้ข้าทาสเป็นกษัตริย์แทนราชบิดา….   ขอพระองค์โปรดให้พระสัญญาที่ประทานแก่ราชบิดานั้น สำเร็จทุกประการ

พระองค์ได้ทรงทำให้ข้าทาสเป็นกษัตริย์ปกครองประชาชนมากมายนับไม่ถ้วน   ขอพระเจ้าโปรดประทานสติปัญญาและความรู้   เพื่อที่ข้าทาสจะได้ปกครองประชาชนของพระองค์อย่างดีที่สุดด้วยเถิด”

 

พระเจ้าไม่ได้ตรัสแก่ราชาซาโลมอนผู้เดียวเท่านั้น

เมื่อพระเยซูอยู่กับประชาชน และสาวกของพระองค์ พระองค์ก็ตรัสด้วยว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้กับเจ้า”   แล้วเราก็ทูลขอพระเจ้าได้อย่างราชาซาโลมอนเช่นกัน