หลอกตัวเองมาตลอด

19 กุมภาพันธ์ 2021

และจะได้รับความทุกข์ยากสนองคืนเพราะ
การอธรรมของตน เพราะพวกเขาคิดว่า
การมั่วสุมสุดเหวี่ยงในเวลากลางวันนั้น
คือความบันเทิงเริงใจ
พวกเขามีมลทิน ด่างพร้อย
หาความสำราญกับการหลอกตัวเอง
ในขณะที่กินเลี้ยงกับท่าน ..
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:13