อย่าหลอกตัวเอง

31 มีนาคม 2021

หากเรากล่าวว่า เราไม่มีความผิดบาป
เราก็กำลังหลอกตนเอง
และความจริงไม่ได้อยู่ในเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:8