อาโมส 3-1

อาโมส 3:1-8


คนยูดาห์และอิสราเอลเข้าใจว่า ตนเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือก  จะผิดจะถูก ยังไง ๆ พระเจ้าจะทรงช่วยเขาแน่    แต่นั่นเป็นความเข้าใจผิด    เขาไม่รู้ว่า ในเมื่อเขาเป็นคนของพระเจ้า เขาจะถูกพิพากษาหนักกว่าชนชาติอื่นที่ไม่รู้จักพระองค์

คำถามต่าง ๆ ที่เราได้อ่านนั้น  อาโมสกำลังบอกว่า  ในโลกนี้  เมื่อสิ่งหนึ่งเกิด  อีกสิ่งจะเกิดเป็นผลตามมา     เช่นกัน… เมื่อเขาเตือนแล้ว  ไม่มีใครกลับใจ  หายนะจะมาถึงแน่นอน    และภัยร้ายเหล่านั้น  พระเจ้าเป็นผู้ส่งมาให้เอง!