อาโมส 6-1

อาโมส 6:1-7

ถ้าเราเป็นคนของพระเจ้า  แต่ยังรักความสนุกสนาน

ไม่สนใจคนที่กำลังทุกข์ยาก เราคิดว่า ไม่เห็นเป็นไร

ต้องระวังหน่อยแล้ว …. พระเจ้าให้เราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกัน

พระองค์ทรงเตือนว่า  คนที่รักสนุกและลืมผู้อื่นนั้น … เวลาหายนะมา  จะไม่ทันตั้งตัวเลย