อาโมส 6-2

อาโมส 6:8-14

คนที่พระเจ้าทรงเลือก  แต่กลับกลายเป็นคนยะโส

คิดว่า ตัวเองยังเก่งอยู่  คิดว่า ลอยลำ แต่พระเจ้าทรงบอกว่า พวกเขาจะตายหมด

ในสังคมยิวนั้น เขาไม่มีการเอากระดูกไปเผา แต่จะฝังร่างของผู้ตาย การที่เขาจะเอากระดูกออกไปจากบ้าน แสดงว่า มีการเผา อาจเป็นเพราะมีศพมากเกินไป จนต้องเผาเพื่อไม่ให้มีโรคระบาดต่อไปอีก และที่พวกเขาไม่ยอมออกพระนามพระเจ้าเพราะว่า ตอนนั้นเขาจะกลัว เขารู้ว่า พระเจ้าทรงน่ากลัวยิ่งนักเมื่อพวกเขาทำผิดต่อพระองค์

สิ่งที่พวกเขาภูมิใจว่าได้ไปยึดเมืองต่าง ๆ ด้วยตัวเองนั้น พระเจ้าทรงบอกว่า มันเป็นศูนย์ เพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลย พระเจ้าไม่ทรงปล่อยพวกเขา  จะทรงให้บทเรียนที่เขาต้องจำไปอีกหลายชั่วอายุคน