อาโมส 7-1

ดูซิว่า ครั้งนี้พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยด้วย เมื่ออาโมสทูลขอร้อง

อาโมสเห็นว่า หลังจากเสียภาษีให้กษัตริย์ไปแล้ว  พวกเขาปลูกพืชพันธุ์อีกครั้ง  และคราวนี้ก็ถูกทำลาย  จะมีไฟมาเผาผลาญพวกเขาด้วย……

ส่วนสายดิ่งมีความหมายว่า  คนอิสราเอลถูกสร้างขึ้นมาตามมาตรฐานที่พระเจ้าทรงวางไว้  คราวนี้พระเจ้าจะทรงวัดว่า เขาเดินตามมาตรฐานนั้นหรือเปล่า

คำบอกล่วงหน้าก็คือ  ศัตรูของอิสราเอลจะเข้ามากวาดผู้คนราวกับตั๊กแตนลงไร่นา  มันจะไม่เหลืออะไร

อาโมสกล่าวถึงสิ่งที่เห็นสามอย่างคือ  ตั๊กแตน  ไฟ และสายดิ่ง  สองอันแรกพระเจ้าทรงยอมที่จะให้ไม่เกิดขึ้น  แต่สิ่งที่สามนั้น พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนพระทัย