อาโมส 8-1

พระเจ้าไม่ทรงยกเว้นอิสราเอล

คนในอิสราเอล ไม่ต้องการอยู่กับพระเจ้า หรือเชื่อฟังพระองค์

สิ่งที่เขาต้องการคือ รีบ ๆ กลับไปทำธุรกิจโกงกินของเขาอย่างที่เคย

เขาเข้าใจว่า การโกง จะทำให้เขาร่ำรวย

แต่ลืมนึกถึงคนที่เขาโกง….   คนพวกนี้ คิดแบบนี้ได้อย่างไรกัน

พระเจ้าทรงแจ้งให้เขาทราบถึงความผิดบาปของเขา

แต่พวกเขาก็ยังไม่สนใจ…

เมื่อพระเจ้าทรงบอกในใจของเราว่า เราผิดอะไร

รีบสารภาพบาป และหันไปทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วเลย…. จะปลอดภัยที่สุด