อิสยาห์ 1-3 เมืองที่เสื่อมทราม

อิสยาห์ 1:21-31

พระเจ้าทรงกล่าวต่อต้านเหล่าผู้ปกครองที่โกงกิน และทำร้ายประชาชน

เป็นไปได้อย่างไรนะ…นครที่ซื่อสัตย์กลับกลายเป็นเมืองขายตัว

เมืองนี้เคยมีความยุติธรรมทั่วไปหมด  เมืองนี้เคยมีความชอบธรรมอาศัยอยู่

แต่บัดนี้กลายเป็นฆาตกร!

เงินของเจ้า กลายเป็นขี้เงิน   เหล้าองุ่นของเจ้ากลับมีน้ำผสมอยู่  พระเจ้ากำลังกล่าวถึงผู้ปกครองที่ไร้ความยุติธรรม

เจ้านายในหมู่พวกเจ้าก็ดื้อดึง  เป็นสหายคู่หูกับโจร   ทุกคนรักสินบน และตามติดของกำนัล

พวกเขาไม่ช่วยปกป้องคนที่ไร้พ่อ   และคดีความของหญิงม่ายก็ไม่เคยดูแล

ดังนั้น พระเจ้าจึงตรัสว่า   พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ… พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แห่งอิสราเอล

“อา… เราจะระบายความโกรธลงที่ศัตรู และแก้แค้นข้าศึกด้วยตัวของเราเอง
เราจะหันมือของเรามาสู้กับเจ้า  และจะถลุงขี้เงินออกจากเจ้าด้วยน้ำด่าง    เอาสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ในเจ้าออกให้หมด

จริง ๆ แล้วตอนนี้ คนที่เคยเป็นประชากรของพระเจ้ากลับมาเป็นศัตรูของพระองค์

เราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้าให้เหมือนครั้งแรก ๆ
เราจะคืนผู้ให้คำปรึกษาของเจ้าให้เหมือนอย่างเมื่อเริ่มต้น
หลังจากนั้น เจ้าจะถูกเรียกขานว่า เมืองแห่งความชอบธรรม  เมืองที่ซื่อสัตย์ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองแห่งความดีงาม  ไม่ใช่เลวร้ายอย่างที่เป็นอยู่


ศิโยนจะถูกไถ่คืนด้วยความยุติธรรม  และบรรดาผู้ที่กลับใจซึ่งอยู่ในเมืองจะถูกไถ่คืนด้วยความชอบธรรม
แต่คนที่ดื้อดึงและทำบาป จะแตกยับไปพร้อม ๆ กัน และคนที่ละทิ้งพระเจ้าก็จะถูกล้างผลาญ

เพราะว่า เขาจะต้องอายเรื่องต้นโอ๊กที่เจ้ารักนักหนา
และเจ้าจะหน้าแดงเพราะสวนที่เจ้าได้เลือก

หลายครั้งที่พวกเขาหันไปพึ่งต้นโอ๊ก คิดว่ามันเป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และกราบไหว้มัน


เพราะเจ้าจะเป็นเหมือนต้นโอ๊กที่ใบแห้งเหี่ยว และเป็นเหมือนสวนที่ไร้น้ำ
คนที่แข็งแรงจะกลายเป็นดั่งเชื้อไฟ  การงานของเขาเป็นเหมือนประกายไฟ
และมันจะไหม้ไปพร้อม ๆ กันโดยไม่มีใครดับมันได้เลย

ต้นโอ๊กเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง มีความหมายถึงเหล่าผู้ปกครองของยูดาห์   แต่หากพวกเขายังเป็นทรราชย์  เขาเองจะเป็นเหมือนเชื้อไฟที่ลุกไหม้เผาตัวเอง ไม่มีใครอาจช่วยได้   และสังเกตไหมว่า ทั้งหมดข้างบนนี้ สื่อให้รู้สึกถึงความแห้งผากของชีวิต  พวกเขาแห้ง….จริง ๆ