อิสยาห์ 10-3

อิสยาห์ 10:12-15
เมื่อพระเจ้าทรงทำราชกิจของพระองค์บนภูเขาศิโยนและในนครเยรูซาเล็มเสร็จสิ้นแล้ว

พระองค์จะทรงลงโทษคำกล่าวอันโอหัง และดวงตาอันยะโสของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
ความเย่อหยิ่งของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียนั้น แสดงออกมาด้วยคำพูดและดวงตา  พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง และประทานคุณแก่คนที่ถ่อมใจลง  ดังนั้นเราคงพอเดากันได้ว่า กษัตริย์แห่งอัสซีเรียจะเจออะไร  

เพราะกษัตริย์ตรัสว่า “ข้าได้ทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จด้วยกำลังของข้า ด้วยสติปัญญาอันปราชญ์เปรื่องของข้าเอง
ข้าได้ย้ายอาณาเขตของพวกเขา และปล้นทรัพย์สินของพวกเขาทั้งหมด
ข้าได้เสยคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ลงมาเหมือนอย่างวัวตัวผู้
มือของข้าได้กว้านเอาทรัพย์สมบัติของชาติทั้งหลาย เหมือนกับฉวยรังนก
เหมือนกับคนเก็บไข่ที่ถูกทิ้งเอาไว้ในรัง
ข้าได้รวบรวมทั้งโลกมาอย่างนี้ และไม่มีใครบังอาจขยับปีก หรือเปิดปาก หรือส่งเสียงร้องสักนิด”

KING-SARGON

กษัตริย์ซาร์กอนที่สอง กับเจ้านายองค์หนึ่ง

เมื่อได้ฟังคำของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย   พวกเขาไม่สงสัยสักนิดว่า กษัตริย์องค์นี้คิดอย่างไรกับตัวพระองค์เอง   กษัตริย์ทรงมองว่า ไม่มีใครเป็นยอดคนเก่งไปกว่าพระองค์เองอีกแล้วในโลก  และสามารถสยบได้ทุกชาติเสียด้วย