อิสยาห์ 10-4

อิสยาห์ 10:15-19
ขวานจะโม้โอ้อวดทับผู้ที่ใช้มันฟันสิ่งโน้นสิ่งนี้ ได้หรือ
เลื่อยจะข่มผู้ที่ใช้มันตัดสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นชิ้น ได้หรือ
ราวกับไม้พลองจะยกคนที่จับมันใช้
ราวกับไม้เท้าจะยกมนุษย์ที่ไม่ใช่ไม้

พระเจ้าทรงเปรียบอัสซีเรียเป็นเหมือนเครื่องมือเท่านั้น   อัสซีเรียไม่ใช่ผู้ที่กำหนดว่า จะเอาอะไร อย่างไร แต่เขากลับเข้าใจผิดไปว่า ผู้ที่ครอบครองสูงสุด  ผู้ที่มีชัยชนะคือตัวเขา      ไม่มีทางที่ขวาน เลื่อย ไม้พลองหรือไม้เท้าจะใหญ่กว่าผู้ที่ใช้มัน   มันไม่สามารถทำอะไรได้ จนกว่ามนุษย์จะมาหยิบจับใช้มัน

เช่นกัน  อัสซีเรียทำอะไรไม่ได้หากพระเจ้าไม่ทรงใช้พวกเขา    ไม่่ว่าสิ่งที่พระองค์ใช้ให้ทำจะใหญ่ หรือเล็กน้อย
พอบู้บี้เห็นพระคัมภีร์ข้อนี้  ตัวก็เล็กลงไปเลย   ไม่มีความสำเร็จของเราที่จะเอามาอวดได้  พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ประทานความสำเร็จ  เราเป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำโน่่น ทำนี่อย่างที่พระองค์ทรงวางแผนไว้  

sargonsen

ภาพจากhttp://sargonsennacherib-amaic.blogspot.com/

 

ดังนั้น พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพจะส่งโรคอ่อนแรงมายังเหล่านักรบตัวล่ำ ข้างใต้เกียรติยศของพวกเขา จะมีไฟไหม้ขึ้นมา
แสงสว่างแห่งอิสราเอลจะกล่าวเป็นไฟ และองค์บริสุทธิ์ของท่านจะกลายเป็นเปลวเพลิง มันจะเผาไหม้ และจัดการกับหนามเล็กใหญ่ภายในวันเดียว

พระเจ้าจะทรงทำลายศักดิ์ศรีของป่าดง และผลผลิตที่มากมายจากแผ่นดินของเขา ทำลายทั้งจิตวิญญาณและร่างกาย
มันจะเป็นเหมือนเวลาที่คนป่วยกำลังผอมแห้งรอความตาย ต้นไม้ที่เหลืออยู่จากป่าอันอุดมจะมีไม่กี่ต้น น้อยจนกระทั่งเด็ก ๆ นับและเขียนลงไปได้

พระเจ้าทรงบอกล่วงหน้าว่า ที่เคยอ้วน แข็งแรง ดูดี จะกลับกลายเป็นขี้โรค อ่อนระโหยโรยแรง   ความมั่งคั่งโอ่อ่าตระการของอัสซีเรียจะหายไป อาจจะมีหลงเหลือให้นักโบราณคดีได้ขุดค้น ได้เห็นเงาว่า พวกเขาเคยยิ่งใหญ่เพียงไหน