อิสยาห์ 10-5

อิสยาห์ 10:20-27 คนที่รอดชีวิตเหลืออยู่จะกลับมา 

คนที่เหลืออยู่ของอิสราเอลจะกลับมา

ในวันนั้น คนที่เหลืออยู่ในแผ่นดิน และคนที่รอดตายจากครอบครัวยาโคบจะไม่พึ่งพิงคนที่ทำร้ายพวกเขาอีกต่อไป  แต่ในความจริง พวกเขาจะพึ่งพิงในพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

คนที่เหลืออยู่จะกลับมา คนที่เหลืออยู่ของวงศ์ยาโคบจะกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
แม้ว่าชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนทรายในทะเล แต่คนที่รอดชีวิตเท่านั้นจะกลับมา    ความหายนะนั้น พระเจ้าทรงบัญชาไว้แล้ว โดยท่วมท้นไปด้วยความชอบธรรม

remnant

 

เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงบัญชาจะให้ถึงจุดจบตามที่กำหนดไว้ท่ามกลางแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
ดังนั้น พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า “โอคนของเราเอ๋ย คนที่อาศัยในศิโยน อย่ากลัวชนอัสซีเรีย ยามที่พวกเขาตีเจ้าด้วยไม้พลองและไม้เท้า เหมือนอย่างที่คนอียิปต์เคยทำ

เพราะอีกไม่นาน ความโกรธของเราจะถึงวันสิ้นสุด และความกริ้วของเราจะทำให้พวกเขาต้องถูกทำลาย   และพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพจะทรงใช้แส้โบยเขา เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงจัดการกับชาวมีเดียที่ศิลาแห่งโอเรบ  และไม้เท้าของพระองค์จะถูกยกขึ้นเหมือนทะเล พระองค์จะทรงยกมันขึ้นเหมือนอย่างที่เคยทำในอียิปต์ เพื่อน ๆ  กลับไปอ่านชัยชนะของกิเดโอนได้ครับ     และเรื่องของโมเสสกับไม้เท้า  

และในวันนั้น ภาระของเขาจะออกไปจากบ่าของเจ้า และแอกของเขาจะถูกทำลายจากคอของเจ้า  และแอกนั้นจะถูกทำลายเพราะน้ำมันสำหรับเจิม  แม้ว่าอัสซีเรียจะทำร้ายพวกเขา  แต่จะไม่ตลอดไป  จะมีวันที่สิ้นสุด   และพระเจ้าทรงทำอะไรกับราชาอัสซีเรีย  อ่านดูที่นี่  น่าสนใจจริง ๆ