อิสยาห์ 11-1

อิสยาห์ 11:1-9

พระเจ้าทรงทำลายคนระดับผู้นำที่ทำผิด…. แล้วพระองค์ก็ทรงมองมาหาตอที่เหลืออยู่  พระองค์ทรงให้มีหน่องอกขึ้นมา  … มีกิ่งออกมาด้วย   มันมีความหมายว่าจะมีทายาทในสายของท่านเจสซี  บิดาของราชาดาวิด เกิดขึ้นมา 

และจะมีหน่อต้นหนึ่งเกิดขึ้นมาจากตอของเจสซี  มีกิ่งจากรากของเขาซึ่งจะให้ผลออกมา
แทนที่จะกล่าวว่า ตอของราชาดาวิด  กลับกล่าวว่า ตอของเจสซี   พระองค์ผู้ทรงจะมานั้น ทรงถ่อมพระทัย ไม่ได้โอ้อวดแต่ประการใด 

และพระวิญญาณของพระเจ้าจะพักอยู่บนหน่อนั้น  พระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ รวมถึงพระวิญญาณที่ให้คำปรึกษาและฤทธิ์เดช  พระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้า

ภาพจาก http://livingthelectionary.blogspot.com
ภาพจาก http://livingthelectionary.blogspot.com

เขาจะชื่นชมในความยำเกรงพระเจ้า   เขาจะไม่พิพากษาจากที่ตาเห็น หรือจากที่หูได้ยิน  แต่จะพิพากษาคนยากจนด้วยความเที่ยงธรรม และตัดสินผู้ที่ถ่อมตนในแผ่นดินอย่างเที่ยงธรรม  และเขาจะจัดการกับโลกด้วยไม้พลองจากปากของเขา  และจะสังหารคนชั่วร้ายด้วยลมจากริมฝีปาก
ความชอบธรรมเป็นเข็มขัดที่เอวของเขา และความซื่อตรงเป็นเข็มขัดที่สะโพก

อิสยาห์ได้กล่าวถึงผู้ที่จะมาครอบครองทั้งอิสราเอลและชาวโลก  ลักษณะของเขานั้นชัดเจนมาก   

เป็นเชื่้อสายของดาวิด   และเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมอย่างยิ่ง