อิสยาห์ 11-3

อิสยาห์ 11:10-16

ในวันนั้น รากแห่งเจสซี ผู้ที่จะยืนเป็นเครื่องหมายให้กับประชาชน  ประชาชาติจะถามหา ตามหาพระองค์  และที่พักของพระองค์นั้นก็ยิ่งใหญ่ตระการ อิสยาห์กำลังบอกเราว่า คนต่างชาติที่ไม่ใช่อิสราเอล จะตามหารากแห่งเจสซีผู้นี้   ที่พำนักของพระองค์เป็นที่พักพิงของพวกเขาด้วย  และรากแห่งเจสซีผู้นี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลย นอกจากองค์พระเยซูคริสต์  พระองค์จะทรงทำให้ประชาชนทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์ 

การที่พระเจ้าจะทรงครอบครองมนุษย์นั้น พระองค์ไม่ใช่ทรงแค่ครอบครองอิสราเอลเท่านั้น  แต่ทุกคนจากทุกประเทศที่เข้ามาหา นบนอบ เชื่อฟังพระองค์ 

ในวันนั้น พระเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาเป็นครั้งที่สอง เพื่อจะนำคนที่ยังหลงเหลืออยู่คืนมาจากอัสซีเรีย  จากอียิปต์ จากปัทโรส จากคูช จากเอลาม จากชินาร์ จากฮามัท และจากแผ่นดินที่อยู่ริมฝั่งทะเล  พระองค์จะทรงยกสัญญาณให้กับประเทศทั้งหลาย และจะรวบรวมคนอิสราเอลที่ถูกขับออกไป และจะรวบรวมคนยูดาห์ที่กระจัดกระจายไปจากมุมโลกทั้งสี่   ครั้งแรก พระเจ้าทรงนำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์   ครั้งที่สอง พระเจ้าจะทรงนำเขาออกมาจากทุกที่ ทุกแห่งที่เขากระจัดกระจายไป   

ดูกันคร่าว ๆ นะครับ
ดูกันคร่าว ๆ นะครับ

พระเจ้าเองทรงเป็นผู้นำประชาชนของพระองค์กลับมายังแผ่นดินของเขาอีกครั้ง  และใครจะห้ามไม่ได้…

การอิจฉาริษยาของเอฟราอิมจะหมดไป และคนที่รังควาญยูดาห์ก็จะถูกต้ดออกไป   เอฟราอิมจะไม่ริษยายูดาห์ และยูดาห์จะไม่รังควาญเอฟราอิม  แต่พวกเขาจะโฉบลงบนไหล่ของชาวฟิลิสเตียทางตะวันตก พวกเขาจะร่วมมือกันปล้นผู้คนทางตะวันออก   พวกเขาจะต่อสู้กับเอโดม และโมอับ และอัมโมนจะต้องเชื่อฟังเขา  และพระเจ้าจะทรงทำลายอ่าวของทะเลอียิปต์จนหมดสิ้น

แทนที่พวกเขาจะสู้กันเอง คราวนี้จะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านศัตรู

และพระองค์จะทรงโบกพระหัตถ์เหนือแม่น้ำนั้นด้วยลมปราณที่ร้อนแรงของพระองค์  และตีมันจนกลายเป็นน้ำ 7 สาย  และพระองค์จะทรงนำประชาชนข้ามไปทั้งรองเท้า   และจะมีทางหลวงจากอัสซีเรียเพื่อให้คนที่หลงเหลืออยู่จากประชาชนของพระองค์  เหมือนกับตอนที่พระองค์ทรงนำอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์

แม่น้ำที่ว่านี้ คือ แม่น้ำยูเฟรติส…. พวกเขาจะข้ามแม่น้ำนั้นกลับมาอย่างง่ายดาย