อิสยาห์ 19-1 เหตุเกิดในอียิปต์

อิสยาห์ 19:1-7

คำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับอียิปต์

ดูเถิด พระเจ้าทรงมาบนเมฆที่รวดเร็ว  และเสด็จมายังอียิปต์  เหล่ารูปเคารพของอียิปต์ก็ตัวสั่นต่อพระพักตร์พระองค์  หัวใจของชาวอียิปต์ก็ละลายไปภายใน

และเราจะกระตุ้นให้ชาวอียิปต์ลุกขึ้นสู้ชาวอียิปต์ด้วยกันเอง   พวกเขาจะสู้กันเอง สู้เพื่อนบ้าน เมืองสู้รบกับเมือง อาณาจักรสู้รบกับอาณาจักร

ภาพจาก earthsnapshot
ภาพจาก earthsnapshot

และวิญญาณข้างในของคนอียิปต์จะหายไป กลายเป็นว่างเปล่า และเราจะทำให้คำปรึกษาของพวกเขาสับสน  เขาจะถามจากรูปเคารพ และพ่อมด  รวมไปถึงคนทรงและหมอผี  และเราจะมอบคนอียิปต์ให้กับเจ้านายที่ดุดัน จะมีกษัตริย์ที่ดุร้ายปกครอง  พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนั้น

น้ำทะเลจะแห้งไป  แม่น้ำจะแห้งผาก ดินระแหง

และคลองทั้งหลายจะเน่าสกปรกน่าขยะแขยง  พืชพันธุ์ริมแม่น้ำจะแห้งเหี่ยว ต้นกกและกอปรือก็แห้งและผุพังไป

ริมน้ำไนล์จะมีแต่ความโล่งเตียน  เมล็ดที่เคยหว่านริมน้ำไนล์ก็แห้งเกรียม มันถูกไล่ออกไป และไม่มีอีก

คำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับอียิปต์

ดูเถิด พระเจ้าทรงมาบนเมฆที่รวดเร็ว  และเสด็จมายังอียิปต์  เหล่ารูปเคารพของอียิปต์ก็ตัวสั่นต่อพระพักตร์พระองค์  หัวใจของชาวอียิปต์ก็ละลายไปภายใน

และเราจะกระตุ้นให้ชาวอียิปต์ลุกขึ้นสู้ชาวอียิปต์ด้วยกันเอง   พวกเขาจะสู้กันเอง สู้เพื่อนบ้าน เมืองสู้รบกับเมือง อาณาจักรสู้รบกับอาณาจักร

และวิญญาณข้างในของคนอียิปต์จะหายไป กลายเป็นว่างเปล่า และเราจะทำให้คำปรึกษาของพวกเขาสับสน  เขาจะถามจากรูปเคารพ และพ่อมด  รวมไปถึงคนทรงและหมอผี  และเราจะมอบคนอียิปต์ให้กับเจ้านายที่ดุดัน จะมีกษัตริย์ที่ดุร้ายปกครอง  พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนั้น

น้ำทะเลจะแห้งไป  แม่น้ำจะแห้งผาก ดินระแหง

และคลองทั้งหลายจะเน่าสกปรกน่าขยะแขยง  พืชพันธุ์ริมแม่น้ำจะแห้งเหี่ยว ต้นกกและกอปรือก็แห้งและผุพังไป

ริมน้ำไนล์จะมีแต่ความโล่งเตียน  เมล็ดที่เคยหว่านริมน้ำไนล์ก็แห้งเกรียม มันถูกไล่ออกไป และไม่มีอีก