อิสยาห์ 21-3

อิสยาห์  21:11-17

มีคำจากพระเจ้ามาถึงดูมาห์  (หมายถึงเอโดม  เอโดมเป็นศัตรูของอิสราเอลมาโดยตลอด โดยที่พวกเขาเป็นลูกหลานของเอซาว ซึ่งเป็นพี่ชายของยาโคบนั่นเอง  เอโดมอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิสราเอล  ) มีผู้หนึ่งเรียกข้าจากเสอีร์ (เสอีร์เป็นอีกชื่อของเอโดม ) “คนยามเอ๋ย  นี่มันกี่ยามแล้ว?

ภาพจาก newsyoucanbelieve.com
ภาพจาก newsyoucanbelieve.com

คนยามเอ๋ย  กี่ยามแล้ว?”   และคนยามตอบว่า “เวลาเช้ามาถึงแล้ว และกลางคืนก็จะมาด้วย  ถ้าท่านจะถาม ถาม  ก็กลับมาอีกทีแล้วกัน” อิสยาห์หนักใจมาก เพราะเขาเห็นว่า หลังจากอัสซีเรีย เอโดมจะถูกบาบิโลนโจมตีอีก 

มีคำจากพระเจ้ามาถึงอาระเบีย   เจ้าจะอาศัยอยู่ในดงหนามแห่งอาระเบีย โอ คาราวานจากเดดาน  (เป็นชนกลุ่มที่เดินทางค้าขายไปมาในแผ่นดินอาระเบีย)

เอาน้ำให้กับคนที่กระหาย  นำอาหารให้กับคนลี้ภัย โอ.. คนชาวเทมา   เพราะพวกเขาหนีดาบสังหารมา  หนีดาบที่ชักออกจากฝัก  หนีคันธนูซึ่งโก่งอยู่   หนีจากสงครามที่รุกเข้ามา   เพราะพระเจ้าองค์เจ้านายตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ภายในหนึ่งปีของการว่าจ้างแรงงาน  ศักดิ์ศรีของเคดาร์จะสิ้นสุด  และนักแม่นธนู นักรบจะเหลืออยู่ไม่กี่คน “ พระผู้ทรงเป็นเจ้านาย พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนั้น