อิสยาห์ 22-2

อิสยาห์ 22:9-14

พระเจ้าได้ทรงเอาสิ่งที่ปกป้องยูดาห์ออกไปแล้ว  ในวันนั้น เจ้าจะมองที่อาวุธแห่งบ้าน”ป่าไม้แห่งเลบานอน”  นี่เป็นราชวังที่ซาโลมอนสร้างไว้ …. ในสมัยของอิสยาห์ มันกลายเป็นคลังอาวุธ    

และเจ้าก็เห็นว่า มีช่องโหว่อยู่ในนครแห่งดาวิดอยู่หลายแห่ง  เจ้าทั้งหลายเก็บน้ำไว้ในบ่อด้านล่าง  และนับบ้านในเยรูซาเล็ม แล้วเจ้าก็พังบ้านเรือนเพื่อเอามาเสริมกำแพง  เจ้าทำที่เก็บน้ำระหว่างกำแพง  เพื่อรับน้ำมาจากสระเดิม

แต่เจ้าไม่ได้มองพระองค์ผู้ทรงทำทุกสิ่ง  ไม่ได้มองพระองค์ผู้ทรงวางแผนนั้นนานมาแล้ว   นี่หมายความว่าอย่างไรกัน ?   ชาวเมืองพยายามช่วยตัวเองให้รอด และเหตุการณ์เรื่องบ่อน้ำนี้ เกิดขึ้นในสมัยของราชา เฮเซคียาห์   การที่เขาเตรียมตัวรับมือ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างซ่อมกำแพง หรือการเก็บกักน้ำไว้ใช้ เป็นเรื่องดี 

แต่ที่พวกเขาพลาดคือ  เขาไม่ได้วางใจพระเจ้า  แต่วางใจในสิ่งที่ตนเองเตรียมไว้…  หันมามองตัวเรา เราต้องเตรียมพร้อม  แต่ในความพร้อมนั้น เราคงต้องวางใจ มองไปที่พระเจ้าผู้ทรงวางแผนทุกอย่างนานมาแล้ว!

อุโมงส่งน้ำของเฮเซคียาห์
อุโมงส่งน้ำของเฮเซคียาห์

ในวันนั้น พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงเรียกให้ประชาชนร้องไห้คร่ำครวญ
ให้เขาโกนศีรษะจนล้านและสวมเสื้อกระสอบ   แต่กลับกลายเป็นว่า พวกเขามีแต่ความสนุกสนานรื่นเริง  ฆ่าวัวและฆ่าแกะเป็นฝูง  กินเนื้อมันและดื่มเหล้าองุ่น  “มากิน มาดื่มกัน  เพราะยังไงๆ พรุ่งนี้เราจะตาย ”

พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงเปิดเผยพระองค์ในหูของข้าว่า “แน่ใจได้เลยว่า การล่วงละเมิดของเจ้าจะไม่ได้รับการไถ่บาปจนกว่าเจ้าจะตายไป…” พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนี้