อิสยาห์ 23-1

อิสยาห์ 23:1-9

มีข่าวสารจากแดนไซปรัสมาถึงเขา

จงนิ่งเสีย คนที่อยู่ริมฝั่งทะเล  พ่อค้าจากเมืองไซดอนเดินทางข้ามทะเลมา เอาสินค้ามาเติมให้เจ้ามากมาย
เจ้าเป็นพ่อค้าของชาติทั้งหลาย  เจ้าเดินทางในทะเล  รายได้ของเจ้าคือข้าวแห่งชิโหร์  เป็นของที่เก็บเกี่ยวได้จากลุ่มน้ำไนล์

แผนที่จาก sigmabooks.gr

ไซดอนเอ๋ย เจ้าผู้เป็นป้อมอันมั่นคงของทะเล  จงละอายใจเถิด  เพราะทะเลได้กล่าวว่า  “ข้าไม่เคยเจ็บท้อง และไม่เคยคลอดลูก  ข้าไม่ได้เลี้ยงดูคนหนุ่มสาวของเจ้า”

ไซดอนเป็นเหมือนเมืองพี่น้องของไทระ…

เมื่อมีรายงานมาถึงอียิปต์  พวกเขาจะเจ็บปวดเพราะรายงานเกี่ยวกับเมืองไทระ

ไทระเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรฟินิเชีย  มีท่าเรือใหญ่  เป็นเมืองที่มั่งคั่งและทำบาปผิดมากมาย    และอิสยาห์กำลังจะบอกว่า ไทระจะล่มสลายไปอย่างไร   อียิปต์ไม่สบายใจมากที่ไทระต้องมีปัญหา เพราะอียิปต์พึ่งพาเรือสินค้าของไทระมาโดยตลอด  

ข้ามไปที่ทารชิช  คร่ำครวญเถิด บรรดาผู้ที่อาศัยริมฝั่งทะเล
นี่หรือ เมื่อที่สนุกสนานของเจ้า  นครโบราณที่มีเท้าพาไปตั้งรกรากยังที่ไกล

อิสยาห์ชวนให้ไปตั้งรกรากใหม่ที่ทารชิช  เพราะการล่มสลายของไทระนั้นจะส่งผลให้กับทุกชาติที่เขาทำการค้าด้วย

ใครล่ะ ที่ทำอย่างนี้ต่อสู้กับเมืองไทระ?  เมืองที่มีมงกุฎมอบให้แก่พ่อค้าให้กลายเป็นเจ้าชาย  คนค้าขายก็กลายเป็นคนที่ใหญ่โตน่านับถือในโลก

ไทระเป็นเมืองที่เต็มด้วยคนโอหัง เขาคิดว่า เขาจะเป็นอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้  

พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพนี่แหละ ทรงตั้งพระทัยไว้ เพื่อจะทำลายศักดิ์ศรีความเย่อหยิ่งพองตัว   พระองค์จะทรงดึงเกียรติของเหล่าคนที่โลกนับถือลง