อิสยาห์ 24-1

อิสยาห์ 24:1-6

ดูเถิด.. พระเจ้าจะทรงกำจัดทุกอย่างจากโลกนี้ ทำให้มันร้างสิ้น
และพระองค์จะบิดแผ่นหน้าของโลก  จะทำให้ผู้คนกระจัดกระจายออกไป

pandinwai

ไม่ว่าจะเป็นคนไหน ปุโรหิต ทาส นาย สาวใช้ นายผู้หญิง คนซื้อ คนขาย  คนให้ยืม คนยืม  เจ้าหนี้และลูกหนี้
โลกจะว่างเปล่า และถูกปล้นเรียบ ไม่มีอะไรเหลือ  เพราะว่า พระเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้แล้ว

แผ่นดินโลกโศกเศร้า และเหี่ยวแห้งไป  คนชั้นสูงของโลกก็อ่อนแรง   แผ่นดินโลกเป็นมลทินเพราะคนที่อยู่ในนั้น  เพราะว่า พวกเขาล่วงละเมิดกฎของพระเจ้า ละเมิดบทบัญญัติ และทำลายพันธสัญญานิรันดร์เสีย
ดังนั้น คำสาปแช่งจึงเขมือบแผ่นดินโลกและคนที่อาศัยอยู่ในนั้นก็ต้องทนทุกข์เพราะความผิดของเขา  ดังนั้น คนที่อยู่บนพื้นโลกจึงถูกเผาจนดำเกรียมเหลืออยู่เพียงสองสามคน