อิสยาห์ 24-2

อิสยาห์ 24:7-13

เหล้าองุ่นก็โศกเศร้า  เถาองุ่นก็เหี่ยวเฉา  ส่วนคนที่รักสนุกใจร่าเริงก็กลับถอนหายใจ  ความร่าเริงของรำมะนา กลับเงียบสนิท  เสียงของการฉลองก็หยุดลง  เสียงพิณที่ร่าเริงก็นิ่งไปเสียแล้ว
การดื่มไปร้องเพลงไปอย่างเคยก็ไม่หลงเหลือ  เหล้าแรงๆ กลับกลายเป็นของขมสำหรับคนดื่ม   เมืองที่พังทลายก็กลายเป็นซากปรักหักพัง  บ้านทุกหลังปิดไว้  ใครก็เข้าไปไม่ได้

เมืองร้างเพราะสงคราม ... ที่นี่ซีเรีย
เมืองร้างเพราะสงคราม … ที่นี่ซีเรีย

มีเสียงร้องบนถนนเพราะไม่มีเหล้าให้ดื่ม   ความสนุกสนานกลายเป็นความมืดทึม  ความยินดีของโลกก็ถูกเนรเทศออกไป

เมืองนั้นเหลือแต่ซาก… ประตูเมืองถูกทุบทิ้งเป็นเศษอิฐ
นี่แหละ มันจะเป็นอย่างนั้นไปทั่วทุกชาติ  เหมือนกับตอนที่ต้นมะกอกเทศถูกฟาด เหมือนตอนเก็บองุ่นเสร็จแล้วมีเศษเหลือบนดิน