อิสยาห์ 24-3

ภาพจาก http://malcolmmejin.blogspot.com
ภาพจาก http://malcolmmejin.blogspot.com

อิสยาห์ 24:17-23

แต่ข้ากล่าวว่า “ข้าหมดแรงแล้ว  ข้าหมดแรงแล้ว วิบัติแก่ตัวข้า!  เพราะผู้ทรยศได้หักหลัง  เขาคิดร้าย เขาหักหลัง

ผู้ที่อาศัยในโลกเอ๋ย  ความน่ากลัว หลุมและกับดัก รอเจ้าอยู่  คนที่หนีไปเพราะได้ยินเสียงแห่งความน่ากลัวก็จะตกลงในหลุม  คนที่ปีนขึ้นมาจากหลุมก็จะติดกับดัก  เพราะว่าหน้าต่างของสวรรค์เปิดอยู่  และรากฐานของโลกก็สั่นสะเทือน    โลกนี้มันแตกออกจากกันเป็นเสี่ยง ๆ    แผ่นดินแยกออกจากกัน  และมันก็สั่นไหวอย่างรุนแรง
โลกก็โคจรซัดเซเหมือนคนเมา  มันแกว่งไปมาเหมือนกระท่อม การล่วงละเมิดของมันท่วมทับมัน และมันก็ล้มลงไม่มีวันจะลุกขึ้นได้อีก

นี่เป็นภาพของยุคสุดท้ายที่โลกกำลังจะสิ้นสุดลง….

ในวันนั้น พระเจ้าจะทรงลงโทษบรรดาอำนาจในฟ้าสวรรค์ เบื้องบนและบรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลกเบื้องล่าง

พวกเขาจะเข้ามารวมกันเหมือนกับนักโทษในหลุม  พวกเขาจะถูกขังไว้ในคุก  และหลังจากนั้นหลายวันก็จะถูกลงทัณฑ์

แล้วดวงจันทร์จะไม่มีแสงอีก ดวงอาทิตย์ก็เช่นกัน สิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งครองคืน และวัน ยังรวนตามไปด้วย 

เพราะว่า พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงครอบครองบนภูเขาศิโยน และในเยรูซาเล็ม  และพระสิริของพระองค์จะอยู่ต่อหน้าเหล่าผู้อาวุโส