อิสยาห์ 25-1

อิสยาห์ 25:1-5

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์  จะสรรเสริญพระนามของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงทำสิ่งที่มหัศจรรย์  คำปรึกษาตั้งแต่โบราณนั้น คือความซื่อตรงและความจริง

อิสยาห์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์  และในขณะเดียวกัน เขาก็มองเห็นอนาคตด้วย    อนาคตนี้ เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าจะทรงครองโลก 
พระองค์ทรงทำให้เมืองหนึ่งกลายเป็นกองปรักหักพัง  เมืองที่มีป้อมเข้มแข็งนั้นก็ทลายลงไป
ราชวังของคนต่างชาติจะไม่เป็นนครอีกต่อไป และจะไม่มีการสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกเลย

ดังนั้น ผู้ที่เข้มแข็งจะถวายพระสิริแด่พระองค์
เมืองของเหล่าคนที่โหดร้ายจะกลัวพระองค์
เพราะว่า พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการให้กับคนที่ยากไร้
ทรงเป็นป้อมปราการให้กับคนขัดสนที่ทุกข์ใจ

จาก HDwallpaper
จาก HDwallpaper

ทรงเป็นที่ลี้ภัยจากพายุ  และทรงเป็นร่มเงาจากความร้อนแรง
เพราะลมหายใจของคนชั่วร้ายเหมือนพายุที่กระแทกกำแพง

เหมือนความร้อนในที่แห้งแล้ง
พระเจ้าจะทรงลดเสียงของคนต่างชาติ ดั่งลดความร้อนด้วยเงาเมฆ

แม้ว่าคนชั่วร้ายจะไม่มีโอกาสต่อต้านพระเจ้าอีก    พวกเขาจะถูกสยบ  พวกเขาจะเห็นความช่วยเหลือที่พระเจ้าทรงมีให้คนทุกข์ใจ  แต่เขาอาจไม่ได้เชื่อวางใจในพระองค์

เพลงของคนที่ชั่วร้ายจึงต้องจบลง