อิสยาห์ 27-2

อิสยาห์ 27:7-12

พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล เหมือนอย่างที่ทรงลงโทษคนที่เข้ามาทำลายพวกเขาหรือ?  อิสราเอลถูกสังหาร เหมือนอย่างพวกที่มาสังหารพวกเขาหรือ?

ทีละขั้น ทีละตอน… พระเจ้าทรงลงโทษเขาด้วยการเนรเทศ  พระองค์ทรงเอาเขาออกไปด้วยลมแรงกราดกร้าว ในวันที่ลมตะวันออกพัดมา

บาปของยาโคบจะได้รับการลบไปด้วยการนี้   และนี่เป็นผลเต็มขนาดในการกำจัดบาปของเขา

คือ เมื่อเขาทำลายหินบนแท่นบูชาจนแหลกละเอียดเหมือนหินปูน  จะไม่มีอาเชริม หรือ แท่นเผาเครื่องหอมหลงเหลืออยู่

เมืองที่มีป้อมแข็งแรงจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว และคนจะทิ้งที่อาศัยไป จนเมืองกลายเป็นเหมือนที่กันดาร    ลูกวัวกลับไปเล็มหญ้าที่นั่น  มันนอนลงแทะกิ่งไม้     เมื่อกิ่งไม้แห้ง มันก็หัก  เหล่าผู้หญิงก็มาเก็บมันไปก่อไฟ

นี่เป็นประชากรที่ไร้ความคิด  ดังนั้นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขามาจึงจะไม่ทรงสงสารเขาอีกต่อไป  พระองค์ผู้ทรงปํ้นเขามา จะไม่เมตตาต่อเขาอีก

ในวันนั้น จาำกแม่น้ำยูเฟรติส ถึงสายธารแห่งอียิปต์  จะเป็นที่ ๆ ที่พระเจ้าทรงนวดข้าว  ชนอิสราเอลเอ๋ย พระเจ้าจะทรงเก็บเจ้าเข้ามาทีละคน

shofar2

ในวันนั้น จะมีการเป่าเขาสัตว์อันใหญ่  จากนั้นคนที่หลงหายไปในแผ่นดินอัสซีเรีย  คนที่ถูกขับไล่ออกมาจากแผ่นดินอีิยิปต์ จะกลับเข้ามานมัสการพระเจ้าบนภูเขาในนครเยรูซาเล็ม

 

เพื่อน ๆ สังเกตเห็นไหมครับ พระเจ้าทรงมีเมตตาพิเศษต่ออิสราเอลจริง ๆ