อิสยาห์ 28-2

อิสยาห์  28:7-13

พวกเขาเหล่านี้ต่างเดินโซเซไปเพราะเหล้าองุ่น  เดินสะดุดเพราะดื่มจัด ทั้งปุโรหิตและผู้กล่าวคำก็เดินโซเซเพราะเหล้าแรง   พวกเขาเมาหยำเป โงนเงนไปเพราะเครื่องดื่มเข้มข้น

พวกเขามีวิสัยทัศน์รวนเร  ในการพิพากษาก็กลับไปมา  โต๊ะทุกตัวเต็มไปด้วยอาเจียร ไม่มีที่สะอาดเลย

ไม่ว่าจะโบราณหรือวันนี้ พอเมาแล้วก็เหมือน ๆ กัน
ไม่ว่าจะโบราณหรือวันนี้ พอเมาแล้วก็เหมือน ๆ กัน

เพราะเขาจะสอนความรู้ให้แก่ใคร  และจะอธิบายข่าวสารให้ใครฟัง คนที่เพิ่งหย่านม  เหล่าคนที่ถูกจับมาจากอกแม่อย่างนั้นหรือ?

เพราะว่า มันเป็นคำสอนซ้อนคำสอน  คำสอนซ้อนคำสอน บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด  ที่นี่นิด  ที่นั่นหน่อย

เพราะพระเจ้าจะตรัสต่อคนเหล่านี้ ด้วยคนภาษาอื่น และด้วยลิ้นต่างถิ่น  พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “นี่เป็นที่พักผ่อน   จงให้การพักผ่อนกับคนที่อ่อนแรง และนี่คือ ที่พักสงบ”  แต่พวกเขาไม่ยอมฟัง

และคำของพระเจ้ามายังพวกเขา มันเป็นคำสอนซ้อนคำสอน  คำสอนซ้อนคำสอน บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด  ที่นี่นิด  ที่นั่นหน่อย   เพื่อว่าพวกเขาจะไปและหงายล้มลง  จะแตกสลายและถูกบ่วงแร้ว และถูกจับไป