อิสยาห์ 28-3

อิสยาห์ 28: 14

เจ้าผู้ครองประชาชนในนครเยรูซาเล็ม…เจ้าคนช่างเยาะเย้ย จงฟังสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะเจ้ากล่าวว่า “เราได้ทำพันธสัญญาไว้กับความตาย  เราได้ตกลงไว้กับแดนผู้ตาย  ดังนั้นเมื่อการโบยตีโถมเข้ามาหา  พวกเราจะไม่โดนโบย … เพราะเราให้การมุสาเป็นที่ลี้ภัยของเรา  เราพึ่งร่มเงาของการหลอกลวง”

ดังนั้น พระเจ้าจึงตรัสว่า “ดูเถิด… เราเองเป็นผู้วางรากฐานของศิโยน เป็นศิลา ศิลาที่ถูกทดสอบแล้ว   เป็นศิลามุมเอกที่ทรงคุณค่า  เป็นรากฐานที่มั่นคง : ดังนั้นผู้ที่เชื่อวางใจจะไม่รีบร้อน

และเราจะให้ความยุติธรรมเป็นสายวัด  ให้ความชอบธรรมเป็นสายดิ่ง และลูกเห็บจะกวาดที่ลี้ภัยมุสา  และน้ำจะท่วมร่มเงาของการหลอกลวง “

“แล้วพันธสัญญาที่มีต่อความตายจะกลายเป็นโมฆะ  และข้อตกลงกับแดนคนตายก็จบลง  เมื่อการโบยตีที่ถาโถมเข้ามาผ่านไปแล้ว เจ้าก็จะถูกตีจนล้ม

sae2การโบยของพระเจ้าจะมาหาพวกเขาไม่หยุดหย่อน!

 

 

มันผ่านไปบ่อยเท่าไร มันก็จะจัดการกับเจ้า  เวลาเช้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่มันจะผ่านเข้ามา ทั้งกลางวันและกลางคน และเมื่อเจ้าเข้าใจข่าวสารนี้ ก็จะพบแต่ความสยดสยอง

เพราะว่า เตียงก็สั้นเกินคนที่นอน  และผ้าคลุมก็แคบเกินที่จะห่มตัว

เพราะว่า พระเจ้าจะทรงลุกขึ้นเหมือนอย่างที่ภูเขาเปริซิม  พระองค์จะทรงกริ้วเหมือนที่หุบเขากิเบโอน เพื่อว่าพระองค์จะทรงทำราชกิจของพระองค์  ราชกิจของพระองค์นั้นแปลกประหลาด  เพื่อว่า พระองค์จะทรงทำงานของพระองค์ และงานของพระองค์นั้นก็น่าฉงน!

ฉะนั้น เจ้าอย่าเป็นคนช่างเยาะเย้ย  มิฉะนั้น พันธะของเจ้าก็จะแข็งแกร่งมากขึ้น เพราะข้าได้ยินคำบัญชาให้ทำลายทั้งแผ่นดินจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ

คนช่างเยาะเย้ยนั้น ไม่ว่าตัวเองทำผิด หรือ ถูก ก็จะเยาะเย้ยคนอื่นเสมอ  เมื่อพระเจ้าเรียกใครเป็นคนช่างเยาะเย้ย คนนั้นคือคนชั่วร้าย   พวกเขาไปทำสัญญากับอียิปต์ กับอัสซีเรีย  เพราะคิดว่า จะช่วยพวกเขาได้  แต่อิสยาห์ได้บอกพวกเขาว่า เท่ากับเขากำลังไปตกลงกับความตาย ….

พวกเขาคิดว่าจะรอดพ้นภัยจากศัตรูได้   แต่เหล่าศัตรูนั่นแหละที่จะมาลากพวกเขาไปเป็นทาสในแดนของตน

ตรงข้ามกับสิ่งที่ผู้นำอิสราเอลไว้ใจ  นั่นก็คือ ศิลามุมเอก!

ถ้าจะพูดถึงศิลามุมเอกแล้ว ในสมัยโบราณ เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของตัวอาคาร  พระเจ้าจะทรงวางศิลามุมเอกไว้   ตรงนี้เราทำเองไม่ได้เลย  ผู้ที่เป็นศิลามุมเอกคือ องค์พระเยซูคริสต์นั่นเอง  และคนที่วางใจในพระองค์ จะไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องใด ๆ 

การงานของพระเจ้านั้นแปลก  คาดไม่ถึง และน่าฉงน ไม่มีใครจะเอาชนะพระองค์ได้เลย  จึงหยุดเยาะเย้ยได้แล้ว