อิสยาห์ 28-4

อิสยาห์28:23-29
จงเงี่ยหูฟัง ฟังเสียงของเรา ตั้งใจ และฟังคำของเรา
คนที่ไถเพื่อจะหว่านนั้น เขาไถเรื่อยไปหรือ?
เขาจะเปิดดิน และทำร่องไปเรื่อย ๆ หรือ?
เมื่อเขาทำระดับให้กับหน้าดินแล้ว เขาไม่ได้ หว่านเมล็ดผักหอม  หว่านยี่หร่า(เทียนขาว) และ เรียงเมล็ดข้าวสาลีเป็นแถว เรียงข้าวบาร์เลย์ให้เป็นระเบียบ และปลูกข้าวไรอยู่ริมนาเพื่อกั้นเขตหรือ ?
เพราะว่าพระเจ้าทรงสอนเขา เขาได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง
ผักหอมไม่ได้ถูกนวดด้วยเลื่อนนวดข้าว
ไม่ได้เอาล้อเกวียนกลิ้งไปบนต้นยี่หร่า
แต่จะใช้ไม้ตีต้นผักหอม และเอาะบองตีต้นยี่หร่า

kaoใครคนหนึ่งจะขยี้ข้าวเพื่อได้ขนมปังมาหรือ? ไม่เลย เขาจะไม่นวดมันตลอดไป เมื่อเขาขี่เกวียนเทียมม้าทับมัน
เรื่องนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระองค์ทรงให้คำปรึกษามหัศจรรย์ ทรงยอดเยี่ยมในพระปัญญา

 

เรื่องของวันนี้ จะแปลความหมาย รู้สึกว่ายาก แต่ที่เราพอจะเข้าใจได้ก็คือ ท่านอิสยาห์กำลังบอกว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงทำ ก็คล้าย ๆ กับคนที่เป็นเกษตรกร  พวกเขาจะทำการเกษตรเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ใช่ว่าแค่พรวนดินอย่างเดียว  แต่เมื่อเขาเตรียมดินแล้ว เขาก็จะหว่านพืชให้เหมาะกับการเติบโตของมัน 

มีข้าวที่เป็นหลัก  และเขาก็จะหว่านเมล็ดเครื่องเทศลงไป  และยังมีพืชที่จะอยู่ในแนวกั้นเขตของเขาด้วย 

พระเจ้าทรงสอนเกษตรกรจนพวกเขามีปัญญาจะรู้ว่า ควรทำ และไม่ควรทำอะไร   แต่ละพื้นที่ในโลกก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

และเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ก็จะใช้วิธีที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้เมล็ดพืชนั้นมาบริโภค

พระเจ้าผู้ทรงปัญญาล้ำเลิศ จะทรงจัดการกับคนของพระองค์  ตามแบบที่เหมาะกับพวกเขาด้วยเช่นกัน …… หากเราสังเกตให้ดี จะเห็นว่า พระเจ้าทรงมีบทเรียนให้กับเราแต่ละคน เหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง แต่ละคนมีไม่เหมือนกันเสียทีเดียว …