อิสยาห์ 29-1

อิสยาห์ 29:1-8

โอ อารีเอล อารีเอล.. นครที่ราชาดาวิดได้ตั้งค่าย เพิ่มปีเข้าไปให้ปี ให้เทศกาลทั้งหลายเกิดขึ้นตามกำหนดรอบของมัน

แต่เรายังจะทำให้อารีเอลไร้ความสุข  จะมีการโอดครวญร่ำไห้ และนครนั้นจะเป็นเหมือนอารีเอลแก่เรา

และเราจะตั้งค่ายต่อสู้กับเจ้ารอบข้าง จะรุมเจ้าด้วยหอรบ และเราจะตั้งป้อมเพื่อจัดการกับเจ้า  เจ้าจะถูกนำลงมาจนถึงที่ต่ำ  เจ้าจะพูดมาจากผืนดิน  จากฝุ่นผง คำของเจ้าจะต้องถูกกดลง   เสียงของเจ้าจะมาจากดินราวกับเสียงของวิญญาณ เจ้าจะกระซิบมาจากผงคลี

แต่ศัตรูต่างชาติของเจ้าจำนวนมากมายนั้น ก็จะเป็นเหมือนฝุ่น และเหล่าคนที่โหดร้ายจะเป็นเหมือนแกลบที่ลอยหายไป

จาก http://mikemesserli.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
จาก http://mikemesserli.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

เพียงชั่วครู่ ในทันใด พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพจะทรงเยี่ยมเยียนเจ้า  ด้วยฟ้าร้องลั่น ด้วยแผ่นดินไหวและเสียงสนั่นหวั่นไหว  ด้วยลมหมุนและพายุกล้า  ด้วยเพลิงไฟที่เผาผลาญ

และคนจำนวนมากจากประเทศต่าง ๆ ที่ต่อสู้กับอารีเอล ทุกชาติที่ต่อสู้กับเธอ ต่อสู้กับป้อมปราการของเธอ ทำให้เธอเป็นทุกข์ จะกลายเป็นเหมือนฝัน  เป็นฝันกลางคืน  เหมือนกับคนที่หิวโหยฝัน  และดูเถอะ เขากินจนอิ่ม  เมื่อตื่นขึ้นมา ก็ยังหิวอยู่   หรือเหมือนตอนที่คนกระหายฝัน ดูเถอะ เขากำลังดื่ม  แต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็สลบไปอีก   ความกระหายก็ยังอยู่ เหล่าประชาชาติที่ต่อสู้กับภูเขาศิโยนก็จะเป็นอย่างนั้น

 

อารีเอล เป็นชื่อเรียกนครเยรูซาเล็มอีกชื่อ  มีความหมายว่า สิงโตของพระเจ้า   พระเจ้าจะทรงทำให้นครเยรูซาเล็มตกต่ำไป เพราะว่าพวกเขาได้ทำผิดต่อพระองค์ แล้วยังไม่รู้สำนึก

แต่จะมีวันที่พระเจ้ากลับมาหาเขาเยี่ยมเยียนเขา และปกป้องเขาไว้จากชาติต่าง ๆ ที่พยายามจะมาโจมตี