อิสยาห์ 29-2

อิสยาห์ 29:9-16

จงรู้สึกงง  จงให้สิ่งรอบตัวทำให้งง ทำตาให้บอด และเป็นคนตาบอด!

จงเมา แต่ไม่ได้เมาด้วยเหล้าองุ่น  เดินโซเซ แต่ไม่ใช้ด้วยเหล้าแรง ๆ

เพราะว่า พระเจ้าทรงเทวิญญาณแห่งการหลับลึกให้กับเจ้า   และปิดตาเจ้าผู้เป็นคนกล่าวคำของพระเจ้า  และปิดหัวของคนที่ทำนาย

นิมิตที่มาถึงเจ้า เป็นเหมือนคำในหนังสือที่ปิดประทับตราเอาไว้   เมื่อส่งให้กับคนที่อ่านออก และบอกว่า “อ่านนี่ซิ”  เขากล่าวตอบว่า “อ่านไม่ได้ เพราะมันปิด ประทับตราเอาไว้”  และเมื่อส่งหนังสือให้กับคนที่อ่านไม่ออก และบอกว่า “อ่านนี่ซิ”  เขาจะตอบว่า “ข้าอ่านไม่เป็น”

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เพราะคนเหล่านี้เข้ามาใกล้เราแค่ด้วยปาก ด้วยคำพูดเท่านั้น  แต่ใจของพวกเขาห่างจากเรา  เขายำเกรงเราก็ด้วยการถือรักษากฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นมา ดังนั้น ดูเถิด เราจะทำสิ่งที่มหัศจรรย์กับเขาเหล่านี้

เป็นความอัศจรรย์ซ้อนความอัศจรรย์  ปัญญาของปราชญ์ท่ามกลางเขาจะพินาศไป    คนช่างสังเกตก็จะกลายเป็นมองอะไรไม่เข้าใจ สิ่งต่าง ๆ ถูกปิดบังเอาไว้ “

อา.. วิบัติจะมีแก่เจ้าที่พยายามซ่อนแผนของเขาไว้จากพระเจ้า คนที่ทำการในความมืด และกล่าวว่า “ใครจะมาเห็นเรา? ใครจะมารู้จักเรา?”

Is29-16

เจ้าได้พลิกคว่ำสิ่งต่าง ๆ ให้กลับหัวกลับหางไปหมด !   ถามหน่อย ช่างปั้นจะถูกมองเป็นดินหรือ และสิ่งที่ถูกปั้นขึ้นมา พูดอย่างนี้กับผู้ปั้นได้หรือว่า “ท่านไม่ได้สร้างข้า” ? หรือสิ่งที่ถูกขึ้นรูปกล่าวกับผู้ที่ทำให้รูปนั้นขึ้นมาว่า “ท่านไม่มีความเข้าใจ”?