อิสยาห์ 30-1

2 มีนาคม 13   อิสยาห์ 30:1-7

อย่าลงไปอียิปต์

“ โอ..วิบัติแก่เจ้าลูกหลานที่ดื้อดึง”  พระเจ้าตรัส “เจ้าทำตามที่วางแผน แต่ไม่ใช่แผนของเรา  เจ้าไปสร้างพันธมิตร  แต่ไม่ใช่พันธมิตรกับวิญญาณของเรา  ทำให้เจ้าทำบาปซ้อนบาป เจ้ามุ่งหน้าไปยังอียิปต์ โดยไม่ขอคำปรึกษา ไม่หาแนวทางจากเรา  เจ้าไปขอลี้ภัยอยู่ใต้การอารักขาของฟาโรห์  เจ้าหาร่มเงาจากอียปต์!

ดังนั้น การคุ้มครองจากฟาโรห์จะกลายเป็นความขายหน้าของเจ้า ร่มเงาจากอียิปต์กลับทำให้เจ้าต้องเสียเกียรติ

เพราะถึงแม้ว่าข้าราชการของฟาโรห์จะอยู่ที่โศอัน และทูตของเขาไปถึงฮาเนส  ทุกคนก็กลับอับอายเพราะเหล่าคนที่ช่วยเขาไม่ได้เลย  ไม่สามารถช่วย ไม่สามารถให้ประโยชน์อันใด พวกเขาให้แต่ความอับอายและเสื่อมเกียรติ

คำกล่าวเรื่องสัตว์ป่าแห่งเนเกบ … พวกเขาได้ขนทรัพย์สมบัติบรรทุกหลังลา รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ บรรทุกหลังอูฐ ผ่านเข้าไปในดินแดนแห่งความลำบากลำเค็ญ  เป็นดินแดนของสิงโตและนางสิงห์  รวมทั้งงูกะปะและงูแมวเซา   เขามุ่งหน้าไปหาคนที่ช่วยเขาไม่ได้

is30kaba

ความช่วยเหลือของอียิปต์นั้นก็ไร้ค่า ว่างเปล่า ดังนั้น เราจึงเรียกเธอว่า …

“ราหับผู้นั่งนิ่ง ๆ “