อิสยาห์ 30-3

อิสยาห์  30:18-26

ดูซิ พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะอวยพระพรแก่มนุษย์…..  พระองค์ทรงทำอยู่ให้เราทุกวันนี้  แต่เราเองเป็นผู้ทำลายสิ่งที่พระองค์ประทานมา  

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเมตตาต่อเจ้า  พระองค์ทรงลุกขึ้น เพื่อจะทรงกรุณาต่อเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยุติธรรม ทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็ได้รับพระพร

ประชาชนแห่งศิโยนเอ๋ย  ผู้ที่อาศัยในนครเยรูซาเล็ม เจ้าจะไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไป  พระเจ้าทรงมีพระคุณมากเท่าไรยามที่เจ้าร้องขอความช่วยเหลือ  พระองค์จะทรงตอบเจ้าทันทีที่พระองค์ได้ยินเสียงร้องทูล

แม้ว่าพระองค์จะประทานอาหารแห่งความยากเข็ญและน้ำแห่งความทุกข์ทนแก่เจ้า   ท่านครูของเจ้าจะไม่ซ่อนตัวอีกต่อไป แต่ตาของเจ้าจะได้เห็นท่านครูของเจ้า   ไม่ว่าเจ้าจะหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย เจ้าจะได้ยินเสียงข้างหลังเจ้าว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินไปในทางนั้น!”  แล้วเจ้าจะได้ทิ้งรูปเคารพเคลือบเงิน รูปปั้นเคลือบทองของเจ้า   เจ้าจะโยนมันทิ้งไปเหมือนโยนสิ่งสกปรก และเจ้าจะกล่าวกับมันว่า “ไปให้พ้นหูพ้นตา!”  อยากเห็นวันแบบนี้  ทัศนคติเปลี่ยนไป  รู้แล้วว่า  พระเจ้าเที่ยงแท้เท่านั้นที่สมควรจะนมัสการ 

พระเจ้าจะทรงส่งฝนมาให้เมล็ดพันธุ์ที่เจ้าหว่านลงในดิน   ประทานอาหารซึ่งเป็นผลผลิตจากดินอย่างมากมายเหลือเฟือ  ฝูงสัตว์ของเจ้าจะกินหญ้าในทุ่งกว้างเขียวขจี   วัวผู้กับลาที่เจ้าใช้งานจะกินอาหารอย่างดีที่ฝัดด้วยพลั่วและเสียม

ox

บนภูเขาสูงทุกแห่ง รวมทั้งเนินเขาสูงจะมีธารน้ำไหลผ่าน  ในวันแห่งการสังหารใหญ่เมื่อหอคอยพังลง

ยิ่งกว่านั้นแสงของดวงจันทร์จะส่องแรงเหมือนแสงอาทิตย์ และแสงอาทิตย์จะส่องแรงอีก 7 เท่าราวกับแสง 7 วันรวมกัน เป็นวันที่พระเจ้าจะทรงพันบาดแผลให้กับคนของพระองค์ และรักษารอยแผลที่พระองค์ทรงโบยตีเขานั้น