อิสยาห์ 30-4

อิสยาห์ 30:27-33
ดูเถิด พระนามของพระเจ้าจะมาจากที่ไกล พร้อมกับพระพิโรธในควันอันหนาทึบ พระโอษฐ์ของพระองค์นั้นเต็มด้วยความกริ้ว ลิ้นของพระองค์คือไฟที่เผาผลาญ ลมปราณของพระองค์เป็นเหมือนกับน้ำที่ท่วมขึ้นมาถึงคอ   ทรงฝัดร่อนประชาชาติด้วยตะแกรงแห่งการทำลายล้าง บังเหียนที่ทำให้เตลิดเปิดเปิงไปก็ติดอยู่ที่ปากของพวกเขา

ส่วนเจ้าจะร้องเพลงเหมือนคืนเทศกาล เจ้าจะดีใจเหมือนตอนที่เดินในขบวนพร้อมกับเสียงขลุ่ยขณะที่เดินมุ่งหน้าไปยังพระวิหารบนภูเขาของพระเจ้าเพื่อเฝ้าพระศิลาแห่งอิสราเอล

พระเจ้าจะทรงให้มนุษย์ได้ยินพระสุรเสียงอันทรงพระสิริ และพวกเขาจะเห็นพระกรที่หวดลงมาด้วยพระพิโรธ ด้วยไฟที่เผาผลาญ ด้วยเสียงสนั่นแห่งฟ้าพายุและลูกเห็บ

tocaaaa
เมื่อได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า อัสซีเรียจะตกใจสุดขีด ทรงฟาดพวกเขาด้วยคทาของพระองค์ การลงโทษได้ไม้พลองแต่ละครั้งจะหลายเป็นเสียงรำมะนาและพิณของอิสราเอล เมื่อพระองค์ทรงโจมตีอัสซีเรียด้วยพระกรของพระองค์

โทเฟทนั้นถูกเตรียมไว้นานแล้ว เตรียมไว้สำหรับอัสซีเรียและโมเลค หลุมที่ใช้เผาทั้งลึกและกว้างใหญ่ ลมปราณของพระเจ้าเป็นเหมือนธารไฟกำมะถันที่ลุกโชน ซึ่งจะจุดโทเฟทให้ลุกเป็นไฟ!

โทเฟท เป็นชื่อของสถานที่ซึ่งอยู่ในหุบเขาฮินนอม  นอกกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม เป็นที่ทิ้งขยะต่าง ๆ ของเมือง  เป็นที่ ๆ ครั้งหนึ่งคนอิสราเอลเคยนำลูกชายของตนไปเผาบูชาเทวรูปโมเลค

พระเจ้าจะทรงลงโทษกษัตริย์อัสซีเรีย คือเซนนาเคอริบ และ ประมาณปี 603 ก่อนคริสตศักราช กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่สอง ก็ได้มาโจมตีอัสซีเรีย ที่คาร์เคอมิชซึ่งอยู่ทางเหนือของซีเรียในปัจจุบัน   รวมทั้งได้จัดการกับอียิปต์ด้วยเช่นกัน