อิสยาห์ 31-1

อิสยาห์ 31:1-3

วิบัติจะมีแก่คนที่ลงไปอียิปต์เพื่อขอความช่วยเหลือ และคิดว่าจะพึ่งม้าศึก  พวกเขาวางใจในรถรบมากมาย และวางใจในทหารม้า เพราะว่า พวกเขาดูแข็งแรงจริง ๆ

แต่กลับไม่หันมาหาองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล  ไม่กลับมาปรึกษาหารือกับพระองค์
ถึงกระนั้น  พระเจ้าทรงพระปัญญา  พระองค์นำภัยหายนะมาให้พวกเขา    พระองค์มิได้ทรงเอาพระดำรัสของพระองค์คืนมา

แต่พระองค์ทรงลุกขึ้นต่อสู้กับกลุ่มคนที่กระทำผิด   และต่อสู้คนที่ช่วยเหลือให้เขากระทำผิด

ภาพจาก http://rehtwogunraconteur.com
ภาพจาก http://rehtwogunraconteur.com

คนอียิปต์เป็นเพียงมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า   ม้าศึกของพวกเขาเป็นเพียงเลือดเนื้อ ไม่ใช่วิญญาณ

เมื่อพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกมา

ทั้งคนที่ช่วยเหลือก็สะดุด  ทั้งคนที่รับความช่วยเหลือก็จะล้มลง

ทั้งสองฝ่ายจะพินาศไปพร้อม ๆ กัน

ท่านอิสยาห์ได้บอกชัดเจนว่า คนที่ไปขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ ไม่ขอจากพระเจ้าเอง จะพบกับอะไร  ….. นี่ไม่ได้หมายความถึงแค่การช่วยเหลือกันและกันที่มนุษย์พึงจะมีต่อกัน 

ท่านอิสยาห์กำลังกล่าวว่า เมื่อเราเลิกวางใจพระเจ้า หันไปวางใจมนุษย์เป็นที่หนึ่งเมื่อไร  เมื่อนั้นแหละที่เรากำลังบอกว่า พระองค์คงช่วยเราไม่ได้  มนุษย์เก่งกว่า ….. ตรงนี้ที่เราทุกคนต้องตระหนักว่า  การดำเนินชีวิตของเราทุกวัน เราต้องพึ่งพระองค์เป็นที่หนึ่ง และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยได้ทุกอย่าง  ไม่ดูหมิ่นพระองค์ด้วยการคิดไปเอง  หาทางเอง…แต่ต้องวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจ  ไม่พึ่งในความเข้าใจของตนเอง ….

พระคำตอนนี้ เตือนเราตรง ๆ ง่าย ๆ ชัดเจน!