อิสยาห์ 32-1

อิสยาห์ 32:1-8

ดูเถอะ ราชาองค์หนึ่งจะทรงปกครองด้วยความชอบธรรม

และเจ้านายทั้งหลายจะปกครองด้วยความยุติธรรม

แต่ละคนจะเป็นดั่งที่หลบภัยจากลม

เป็นที่พักพิงให้พ้นจากพายุ

เป็นดั่งธารน้ำในที่แห้งแล้ง

เป็นร่มเงาจากหินก้อนมหึมาในที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรง

Is32nammjedean

แล้วตาของคนที่เห็นจะไม่ปิด  หูของคนที่ได้ยินก็จะตั้งใจฟัง
ใจของคนที่หุนหันพลันแล่นก็จะเริ่มเข้าใจและรับรู้
ลิ้นของคนที่พูดติดอ่างจะพูดได้อย่างคล่องแคล่วน่าฟัง

จะไม่มีใครเรียกคนโง่ว่า ผู้มีเกียรติอีกต่อไป
จะไม่เรียกคนถ่อยว่า เป็นคนน่านับถืออีกต่อไป

เพราะคนโง่ก็กล่าวคำไร้ปัญญา  ใจของเขาหมกมุ่นกับความบาปชั่ว
เพื่อจะทำการอธรรม เพื่อจะกล่าวร้ายป้ายสีองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อทำให้คนหิว หิวโหยต่อไป   ทำให้คนกระหายไม่ได้ดื่มอะไร

วิธีการของคนถ่อยนั้น ชั่วร้าย เขาวางแผนโหด เพื่อทำลายคนขัดสนด้วยคำเท็จ
ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วคำร้องของคนยากจนเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

แต่คนที่มีเกียรติก็วางแผนดี ๆ ทั้งนั้น  เขายืนมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยการกระทำที่ถูกต้อง

 

สิ่งที่ท่านอิสยาห์เห็น  ทำให้เราคิดถึงการปกครองในบ้านเมืองเราตามไปด้วย…. ทำไมเหมือนกันจัง?   มนุษย์โบราณกับมนุษย์ไฮเทคไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องความเห็นแก่ตัว และความชั่วร้ายเลยนะ