อิสยาห์ 32-2

อิสยาห์ 32:9-20

เตือนสติผู้หญิงในนครเยรูซาเล็ม…

ลุกขึ้นเถอะ  ผู้หญิงที่อยู่อย่างสบาย  จงฟังเสียงของข้า   ลูกสาวที่อยู่เฉย ๆ จงเงี่ยหูฟังเสียงของข้า

อีกไปถึงปี ผู้หญิงที่อยู่เฉย ๆ จะต้องตัวสั่น  เพราะจะไม่มีผลองุ่นในไร่  ผลไม้ตามฤดูก็ไม่ออกผล

Is_ComplacentWomen
ผู้หญิงที่อยู่อย่างสบายเอ๋ย จงตัวสั่นเถอะ   คนที่อยู่เฉย ๆ จงสะดุ้งเถอะ
จงแก้เสื้อผ้าของเจ้าออก เปลือยกาย และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้
จงทุบอกของตัวเอง เพราะเรื่องท้องไร่ที่อุดมสมบูรณ์ และเพื่อองุ่นดก

เพราะผืนดินของประชาชนของเรานั้น มีแต่ต้นหนามใหญ่และเล็กขึ้นเต็ม  จงไว้ทุกข์ให้กับบ้านที่เคยเป็นบ้านแสนสุข นครที่เฮฮา
เพราะว่า วังจะถูกทิ้ง และนครที่มีคนหนาแน่นจะถูกทิ้งร้างเช่นกัน
เนินเขาและป้อมยามจะกลายเป็นถ้ำตลอดไป  กลายเป็นที่ของลาป่า และเป็นทุ่งหญ้าสำหรับฝูงสัตว์
จนกว่าจะเทพระวิญญาณมาจากเบื้องบน  มาเหนือเรา และถิ่นกันดารจะกลับกลายเป็นทุ่งที่อุดมสมบูรณ์ยิ่ง    และท้องทุ่งที่เคยสมบูรณ์จะเป็นเหมือนป่าไม้

ความเที่ยงธรรมจะอยู่ในถิ่นกันดาร   ความชอบธรรมจะอยู่ในทุ่งที่อุดม

และผลของความชอบธรรมคือสันติสุข  ผลของความชอบธรรมคือความสงบและการไว้วางใจตลอดไป

คนของเราจะอยู่ในที่ ๆ สงบสันติ  ในที่อาศัยอันมั่นคงและปลอดภัย  ในที่พักพิงอันเงียบสงบ

ถึงแม้ว่าลูกเห็บจะตกลงมาจนทำให้ป่าเตียนโล่ง  และเมืองใหญ่ก็ถูกทำลายสิ้น

แต่คนที่หว่านเมล็ดพืชริมน้ำ  และปล่อยให้วัวและลาเที่ยวอยู่อย่างอิสระก็จะมีความสุข